Archiwum aktualności: wrzesień, 2022

27.09.2022

PRACE PROJEKTOWE – WRZESIEŃ 2022 – TYDZIEŃ 38

Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego; Oczekiwano na wydanie Decyzji ZRID; Przekazano do Inżyniera do przeglądu i zatwierdzenia Projekty Techniczne i Projekty Wykonawcze dla […]

Czytaj więcej
19.09.2022

PRACE PROJEKTOWE – WRZESIEŃ 2022 – TYDZIEŃ 37

Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego; Oczekiwano na wydanie Decyzji ZRID; Wykonywano Projekt Budowlany Techniczny; Wykonywano Projekt Wykonawczy; Oczekiwano na finalne stanowisko Inżyniera w […]

Czytaj więcej
12.09.2022

PRACE PROJEKTOWE – WRZESIEŃ 2022 – TYDZIEŃ 36

Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego; Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID, otrzymano zawiadomienie o zawieszeniu postępowania; Wykonywano Projekt Budowlany Techniczny; Wykonywano Projekt Wykonawczy; Oczekiwano […]

Czytaj więcej
05.09.2022

PRACE PROJEKTOWE – SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2022 – TYDZIEŃ 35

Oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez IK/GDDKiA, oczekiwano na protokół z ZOPI odbytego w dniu 12.05.2022 r. i ze spotkania 22.06.2022 r. w GDDKiA Białystok przy […]

Czytaj więcej