poniedziałek 11/12/2023

ETAP ROBÓT – GRUDZIEŃ 2023 – TYDZIEŃ 49

  1. Prowadzenie nadzoru środowiskowego km 27+778 – 43+690
  2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego km 27+778 – 43+690
  3. Wykonanie wykopu S19 km 34+000, km 36+000, km 41+800, km 42+300
  4. Wykonanie nasypu S19 km 36+000, km 42+100 – 42+200
  5. Wykonanie drogi technologicznej km 29+250 – 29+500
  6. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej S19 34+210 – 42+305
  7. Wzmocnienie podłoża S19 km 28+650 – 28+945, km 29+350 – 29+445
  8. Wycinka drzew i krzewów km 38+100 – 38+500