Zamawiający

Skarb Państwa –

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa


https://www.gov.pl/web/gddkia

Za realizację kontraktu odpowiada:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Kielcach

ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce

https://www.gov.pl/web/gddkia-kielce

Kierownik Projektu: Artur Wojnowski

tel.: +48 41 34 03 900, +48 41 345 74 31

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu

ECM Group Polska S.A.

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
tel.: +48 22 333 73 57
http://ecmg.pl/

Inżynier Kontraktu: Sylwia Szymańska

Biuro Budowy S19 Boćki – Malewice
ul. Bielska 10, 17-111 Boćki
tel.: 604 799 410

e-mail: biuro.malewice@ecmg.pl

Wykonawca

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
tel.: +48 22 71 44 800

e-mail: pl_office.strabag@strabag.com

Dyrektor Kontraktu: Jakub Kupiec

Kierownik Budowy: Tomasz Suda

Biuro Budowy S19 Boćki – Malewice
ul. Mickiewicza 200, 17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 607 201 991

e-mail: biurostrabag@S19BM.thinkproject.pl

Biuro Projektowe

Transprojekt Gdański Spółka z o.o.
Pracownia projektowa w Warszawie

ul. Marcina Flisa 6, 02-247 Warszawa
tel.: 22 829 41 10
http://www.tgd.pl/index.html

Instytucje zaangażowane w realizację projektu