środa 27/12/2023

ETAP ROBÓT – GRUDZIEŃ 2023 – TYDZIEŃ 51

  1. Prowadzenie nadzoru środowiskowego km 27+778 – 43+690.
  2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego km 27+778 – 43+690.
  3. Wykonanie drenażu melioracyjnego km 27+778 – 27+880, km 28+700 – 28-825, km 29+000 – 29+200.
  4. Oczyszczenie terenu po wycince drzew km 31+200 – 32+000, km 37+200 – 38+000, km 39+500 – 39+800.
  5. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej km 35+000 – 35+250, km 31+697, km 37+000.
  6. Wykonanie drogi technologicznej km 32+930 – 32+950, km 0+400 – 0+680.
  7. Przebudowa kolizji wodociągowej km 33+590.
  8. Próba szczelności kolizji wodociągowej km 39+880.