wtorek 02/01/2024

ETAP ROBÓT – GRUDZIEŃ 2023 – TYDZIEŃ 52

  1. Prowadzenie nadzoru środowiskowego km 27+778 – 43+690.
  2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego km 27+778 – 43+690.
  3. Wykonanie przyczółków z grodzi stalowych na rzece Nurzec.
  4. Drenaż melioracyjny km 28+720 – 29+270.
  5. Oczyszczenie terenu po wycince km 28+720 – 29+720.