wtorek 09/04/2024

Etap Robót – Kwiecień 2024 – Tydzień 14

 1. Prowadzenie nadzoru środowiskowego S19 w km 27+778 – km 43+690
 2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego S19 w km 27+778 – km 43+690
 3. Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu S19 w km 27+778 – km 43+690
 4. Odwodnienie placu Budowy S19 w km 27+778 – km 43+690
 5. Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych ;codzienna kontrola pod kątem obecności płazów S19 w km 27+778 – km 43+690
 6. Oczyszczenie terenu po wycince (wywóz zrębek) poza terenem lasów państwowych S19 w km 31+700, S19 w km 41+500
 7. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej S19 w km 28+000 – km 28+250, km 28+945-29+040, km38+700-38+900, km43+100-43+200, DG 108754
 8. Wykonanie wykopu S19 w km 37+200 -km 37+600, S19 w km 34+800 – km 35+100, S19 w km 41+500-41+800
 9. Wykonanie nasypu S19 w km 34+500 – km 34+800,  S19 w km 36+500 – km 36+650,  S19 w km 41+900- 42+200
 10. Wykonanie platformy roboczej S19 w km 29+350 – km 29+470
 11. Wykonanie nasypu dociążającego S19 w km 28+650 – km 28+945
 12. Wykonanie drogi technologicznej S19 w km 37+300 – km 40+800
 13. Przygotowanie podłoża pod nasyp S19 w km 27+778 – km 27+825, km 39+800- 39+950
 14. Wykop P1 i P2 P3 WD-75
 15. Wymiana gruntu P1 WD-75
 16. Zbrojenie ławy fundamentowej P2L P2L MS-81
 17. Betonowanie ławy fundamentowej P2L i P2P MS-81
 18. Betonowanie filarów podpory P2 WD-85
 19. Betonowanie ściany podpory P1 segment 3 PzDG-86
 20. Wbicie pali prefabrykowanych P1L, P1P, P2l, P2P MS-88
 21. Zbrojenie ławy P2 WD-90
 22. Montaż łożysk  WD-101
 23. Beton podkładowy pod ławę P1 i P2 WD-102
 24. Betonowanie ławy P3 WD-102
 25. Wykop P1 i P2 Ms-103
 26. Beton podkładowy pod ławy P1 i P2 Ms-103
 27. Montaż korpusów pompowni PD-3, PD-4 km 31+230, 32+500
 28. Kanalizacja deszczowa – przykanalik TG km 33+531
 29. Kolizja telekomunikacyjna T-03c- Budowa rur osłonowych oraz rurociągu kablowego S19 39+ 869