wtorek 16/04/2024

Etap Robót – Kwiecień 2024 – Tydzień 15

 1. Prowadzenie nadzoru środowiskowego S19 w km 27+778 – km 43+690
 2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego S19 w km 27+778 – km 43+690
 3. Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu S19 w km 27+778 – km 43+690
 4. Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod kątem obecności płazów S19 w km 27+778 – km 43+690
 5. Oczyszczenie terenu po wycince (wywóz zrębek) poza terenem lasów państwowych  S19 w km 32+600, S19 w km 37+200,
  S19 w km 38+400, S19 w km 42+800
 6. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej S19 w km 28+500 – km 28+650, S19 w km 28+945 – km 29+200, S19 w km 38+750 – km 39+700
 7. Wykonanie wykopu S19 w km 34+800 – km 35+000, S19 w km 35+600 – km 35+700, S19 w km 37+400 – km 37+600
 8. Wykonanie nasypu S19 w km 35+180 – km 35+230, S19 w km 37+900 – km 38+000, DP 1751B”
 9. Wykonanie platformy roboczej S19 w km 29+350 – km 29+470, S19 w km 29+550 – km 29+580″
 10. Wymiana gruntu S19 w km 35+860 – km 35+900,
 11. Wykonanie nasypu dociążającego S19 w km 28+650 – km 28+940 
 12. Wykonanie drogi technologicznej S19 w km 38+800 – km 40+800
 13. Wykonanie odcinka próbnego – warstwa 9 nasypu ulepszonego S19 w km 38+970 – km 38+010
 14. Betonowanie ławy fundamentowej P3L i P3P MS-81
 15. Warstwa wyrównawcza C8/10 WD-75
 16. Montaż zbrojenia skrzydeł P1L i P1P WD-85
 17. Betonowanie filara P2 WD-85
 18. Montaż zbrojenia ściany P2 seg 3 PZGd-86
 19. Betonowanie ściany P2 seg 3 PZGd-86
 20. Wbijanie pali prefabrykowanych podpory P1L i P1P MS-98
 21. Zbrojenie ławy fundamentowej P1 WD-90
 22. Zbrojenie ławy fundamentowej P2 WD-90
 23. Wymiana gruntu P2 WD-102
 24. Warstwa wyrównawcza C8/10 P2 WD-102
 25. Betonowanie ławy fundamentowej P1 WD-102
 26. Zbrojenie ławy fundamentowych P1L i P1P MS-103
 27. Betonowanie ławy fundamentowej P1L MS-103
 28. Wykop pod ławę P2L i P2P MS-103
 29. Warstwa wyrównawcza C8/10 P2L i P2P MS-103
 30. Kolizja elektroenergetyczna SN-01- Budowa rurociągu pod trasą główną S19 w km 28+082 
 31. Kolizja elektroenergetyczna SN-04- S19 w km 36+575 
 32. Wykonanie wykopu i ułożenie kabla S19 km 31+230, 32+500
 33. Montaż korpusu pompowni PD-3, PD-4 S19 km 31+230
 34. Montaż studni D1500 S19 km 31+230
 35. Kolizja telekomunikacyjna T-01a S19 28+923
 36. Budowa rur osłonowych Kolizja telekomunikacyjna T-03a S19 33+600
 37. Budowa rur osłonowych Kolizja telekomunikacyjna T-03c S19 km 39+869