piątek 26/04/2024

Etap Robót – Kwiecień 2024 – Tydzień 16

 1. Prowadzenie nadzoru środowiskowego
 2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego
 3. Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu
 4. Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod kątem obecności płazów
 5. Oczyszczenie terenu po wycince (wywóz zrębek) poza terenem lasów państwowych
 6. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
 7. Wykonanie wykopu
 8. Wykonanie nasypu
 9. Wykonanie nasypu dociążającego
 10. Wymiana gruntu
 11. Wykonanie kolumn DR
 12. Wykonanie platformy roboczej 
 13. Wykonanie drogi technologicznej
 14. Wykonanie odcinka próbnego – 10 warstwa nasypu ponowne wykonanie
 15. Wykonanie odcinka próbnego – warstwa nasypu z gruntu niespoistego
 16. Montaż zbrojenia ław fundamentowych
 17. Montaż zbrojenia ścian bocznych P3L P3P
 18. Betonowanie ścian bocznych P1L P1P
 19. Montaż zbrojenia ściany P1 seg. 2 Betonowanie ściany P1 seg 2
 20. Wykop pod ławę fundamentową P1 
 21. Betonowanie ławy fundamentowej P2
 22. Betonowanie ławy fundamentowej P1
 23. Wbijjanie pali prefabrykowanych podpory P2L i P2P
 24. Wymiana gruntu P2
 25. Warstwa wyrównawcza C8/10 P2
 26. Zbrojenie korpusu  P3
 27. Betonowanie korpusu P3
 28. Zbrojenie ławy P2
 29. Wykop pod ławę P2L i P2P
 30. Warstwa wyrównawcza C8/10 P2L i P2P
 31. Zbrojenie ław fundamentowych P1L i P1P
 32. Betonowanie ławy P1L 
 33. Zbiornik ZR-3 – Wykonanie wykopów
 34. Montaż studni D1500 KD – budowa studni ściekowej Ø0,5m betonowej KD – budowa kanału Ø200 PP SN10 
 35. Kolizja wodociągowa W03 – przepięcie (W3.1-W3.5)
 36. Kolizja telekomunikacyjna T-01a- Budowa rur osłonowych
 37. Kolizja telekomunikacyjna T-03c
 38. Kolizja elektroenergetyczna SN-04- Wykonanie wykopu i ułożenie kabla