wtorek 30/04/2024

Etap Robót – Kwiecień 2024 – Tydzień 17

 1. Prowadzenie nadzoru środowiskowego S19 w km 27+778 – km 43+690
 2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego S19 w km 27+778 – km 43+690
 3. Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu S19 w km 27+778 – km 43+690
 4. Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod kątem obecności płazów S19 w km 27+778 – km 43+690
 5. Oczyszczenie terenu po wycince (wywóz zrębek) poza terenem lasów państwowych S19 w km 32+600, S19 w km 37+200,
  S19 w km 38+400, S19 w km 42+800
 6. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej DG 1547B
 7. Wykonanie wykopu S19 w km 35+500 – km 35+700, S19 w km 37+400 – km 37+600, S19 w km 41+200 – 41+600, S19 w km 41+800 – 42+000
 8. Wykonanie nasypu S19 w km 29+700 – km 30+000, 19 w km 34+500 – km 34+800, S19 w km 37+700 – km 38+200, S19 w km 42+020 – km km 42+250, DG 108754, DP 1751B, DG109055B
 9. Wymiana gruntu wymiany gruntu – zakres robót dodatkowych – ilość szacunkowa S19 w km 40+755 – km 40+840
 10. Wykonanie drogi technologicznej km 29+874- 29+911 km 30+040- 30+130″
 11. Wykonanie kolumny DR S19 w km 29+350 – km 39+470, S19 w km 29+575 – km 29+605
 12. Wykonanie odcinka próbnego – warstwa ulepszonego podłoża – „Pas utwardzonego terenu km 28+050 – 28+380 str. L DG dz. o nr ew. 1425 0+000 – 0+294,05”
 13. Warstwa ulepszonego podłoża Pas technologiczny – km 42+400 – 43+690 str. L
 14. Montaż zbrojenia ław fundamentowych – P1, P2, P3 WD-75
 15. Betonowanie ław fundamentowych – P2 WD-75
 16. Betonowanie skrzydeł P3 WD-85
 17. Montaż zbrojenia korpusu P1 WD-85
 18. Betonowanie korpusu P1 WD-85
 19. Montaż zbrojenia ściany P2 seg2 PZGd-86
 20. Betonowanie ściany P2 seg2 PZGd-86
 21. Montaż zbrojenia ściany P3 seg1 PZGd-86
 22. Wykop – ława fundamentowa P1L, P1P, P2L, P2P MS-88
 23. Betonowanie ławy fundamentowej P3 MS-88
 24. Zbrojenie filara P2 MS-88
 25. Betonowanie filara P2 MS-88
 26. Izolacja cienka ław fundamenotwych MS-88
 27. Zasypka ław fundamentowych  MS-88
 28. Zbrojenie ławy P2 WD-90
 29. Betonowanie ławy P2 WD-90
 30. Zbrojenie korpusu P1 WD-90
 31. Betonowanie korpusu P1 WD-90
 32. Zbrojenie filara P2 WD-90
 33. Betonowanie filara P2 WD-102
 34. Betonowanie ławy P1P MS-103
 35. Zbrojenie ławy P2L MS-103
 36. Zbiornik ZR-4- Wykonanie wykopów S19 km S19 w km 31+300
 37. Wykonanie studni na sieci drenarskiej DN1000 S19 km 28+050
 38. Wykonanie nowych zbieraczy drenarskich DN300 – zb.b S19 km 28+050
 39. Wykonanie nowych zbieraczy drenarskich DN175 – zb.c S19 km 28+050
 40. Wykonanie nowych zbieraczy drenarskich DN75 – zb.d Kolizja elektroenergetyczna S19 km 36+575
 41. SN-04 Kolizja telekomunikacyjna T-03b S19 km 36+164