poniedziałek 27/11/2023

ETAP ROBÓT – LISTOPAD 2023 – TYDZIEŃ 47

  1. Prowadzenie nadzoru środowiskowego km 27+778 – 43+690
  2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego km 27+778 – 43+690
  3. Przebudowa kolizji wodociągowej W-03 km 41+152
  4. Wykopy ław fundamentowych P1 P2 P3 WD-101
  5. Zdjęcie warstwy urodzajnej km 30+830 – 30+880, km 41+970 – 42+030, km 42+170 – 42+200
  6. Wycinka drzew km 32+600 – 35+100, km 39+750 – 39+900
  7. Roboty ziemne wykop – nasyp km 35+300 – 35+700 km
  8. Wykonanie drogi technologicznej km 28+400 – 29+200