wtorek 20/02/2024

Etap Robót – Luty 2024 – Tydzień 07

 1. Prowadzenie nadzoru środowiskowego – w km 27+778 – km 43+690;
 2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego – w km 27+778 – km 43+690;
 3. Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu – w km 27+778 – km 43+690;
 4. Montaż wygrodzeń herpetologicznych – w km 35+210 – km 35+550 SP, w km35+350 – km 35+550 SL, w km35+800 – km 36+050, w km37+920 – km 38+255, w km 40+700 – km 40+920 SP w km 40+650 – km 40+920;
 5. Oczyszczenie terenu po wycince (usunięcie karp) poza terenem lasów państwowych w km 31+600 – km 31+800
 6. Oczyszczenie terenu po wycince (usunięcie karp) na terernie lasów państwowych – w km 42+550 – km 43+690
 7. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w km 38+600 – km 38+700, w km 40+580 – km 40+750
   ZR6;
 8. Wykonanie wykopu – w km 37+300 – km 37+850
 9. Wykonanie nasypu – w km 37+750 – km 37+850 w km 38+070 – km 38+120
 10. Wymiana gruntu – w km 38+070 – km 38+090
 11. Wykonanie platformy roboczej – w km 35+230 – km 35+300
 12. Zbrojenie ławy fundamentowej P3 – WD-101
 13. Betonowanie  ławy fundamentowej P3 – WD-101
 14. Wbicie pali prefabrykowanych – MS-103
 15. Zasypka ławy fundamenotwej P2 – WD-101
 16. Kolizja wododciągowa W01 – płukanie, dezynfekcja – w km 33+590
 17. Kolizja wododciągowa W02 – płukanie, dezynfekcja – w km 39+880
 18. Betonowanie skrzydeł korpusu podpory P1 – WD-87
 19. Kolizja elektroenergetyczna nN-01 – w km 31+685
 20. Kolizja elektroenergetyczna nN-02 – w km 33+579
 21. Kolizja elektroenergetyczna SN-02 – w km 33+725