wtorek 05/03/2024

Etap Robót – Luty/Marzec 2024 – Tydzień 09

1.Prowadzenie nadzoru środowiskowego S19 w km 27+778 – km 43+690

2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego S19 w km 27+778 – km 43+690

3.Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu S19 w km 27+778 – km 43+690

4.Montaż wygrodzeń herpetologicznych

S19 w km 37+920 – km 38+255
 S19 w km 40+700 – km 40+920

5.Oczyszczenie terenu po wycince (wywóz zrębek) poza terenem lasów państwowych

S19 w km 30+568
 S19 w km 31+697
 S19 w km 38+300
 S19 w km 41+831

6. Oczyszczenie terenu po wycince (wywóz zrębek, zrębkowanie) na terenie lasów państwowych S19 w km 42+600

7.Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

S19 w km 36+950 – km 37+100
 S19 w km 40+820 – km 41+150
 S19 w km 41+220 – km 41+450
 S19 w km 42+400 – km 42+580
 S19 w km 43+400 – km 43+600

8. Wykonanie wykopu

S19 w km 31+000 – km 32+400
 S19 w km 34+850 – km 35+200

9. Wykonanie nasypu S19 w km 31+000 – km 32+400

10. Wykonanie nasypu dociążeniowego S19 w km 35+230 – km 35+300

11. Wykonanie drogi technologicznej

S19 w km 29+580 – km 29+840
 S19 w km 29+930 – km 30+020
 S19 w km 30+120 – km 30+580

12. Betonowanie ławy fundamentowych P1, P2 WD-85

13. Betonowanie skrzydeł P3.2 i P3.1 WD-87

14. Betonowanie ściany bocznej P3.2 WD-101

15. Betonowanie ławy fundamentowej P1 WD-101

16. Budowa kanalizacji deszczowej S19 w km 32+450 – 32+550

17. Montaż studni kanalizacji deszczowej S19 w km 32+450 – 32+550

18. Kolizja elektroenergetyczna nN-02 km 33+579

19 . Kolizja elektroenergetyczna SN-02 km 33+725