wtorek 12/03/2024

Etap Robót – Marzec 2024 – Tydzień 10

 1. Prowadzenie nadzoru środowiskowego S19 w km 27+778 – km 43+690
 2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego S19 w km 27+778 – km 43+690
 3. Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu S19 w km 27+778 – km 43+690
 4. Montaż wygrodzeń herpetologicznych S19 w km 27+778 – km 43+690
 5. Oczyszczenie terenu po wycince (wywóz zrębek) poza i na terenie lasów państwowych S19 w km 30+600
   S19 w km 31+700
   S19 w km 41+500
  S19 w km 42+800 rosnąco
 6. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej S19 w km 41+300 – km 41+800
   S19 w km 42+900 – km 43+100
   DJ L10 km 0+450 – km 0+720
 7. Wykonanie wykopu S19 w km 31+600 – km 31+900
   S19 w km 32+300 – km 32+400
   S19 w km 41+250 – km 41+450
   S19 w km 42+600 – km 42+640
   S19 w km 43+000 – km 43+020
 8. Wykonanie nasypu S19 w km 32+700 – km 32+950
   S19 w km 40+850 – km 41+180
   PT S19 w km 40+850 – 41+180
   DJ L09
   DG 1572L km 0+000 – km 0+680
   DG 1571L km 0+075 – km 0+280
 9. Wykonanie drogi technologicznej S19 w km 30+600 – km 32+800
 10. Wymiana gruntu S19 w km 40+700 – km 40+810
 11. Wbicie ścianek szczelnych podpory P1 P2 MS-81
 12. Wykopy w gruntach nieskalistych P1 P2 WS-82
 13. Beton chudy P1 WS-82
 14. Betonowanie skrzydeł P1 WD-83
 15. Zbrojenie korpusu P3  WD-85
 16. Zapypka fundamentów P1 P2 P3 WD-85
 17. Betonowanie fundamentu P3 PZGd-86
 18. Zbrojenie ławy fundamentowej P2  PZGd-86
 19. Betonowanie korpusu P1 WD-87
 20. Zbrojenie korpusu P3  WD-87
 21. Wykonanie wykopów pod ławy w gruntach nieskalistych WD-90
 22. Wymiana gruntu pod ławy  WD-90
 23. Betonowanie korpusu P3  WD-101
 24. Betonowanie filara P2 WD-101
 25. Przełożenie ruchu wokół obiektu WD-102
 26. Wbicie ścianek szczelnych podpory P1 MS-103
 27. Budowa kanalizacji deszczowej S19 w km 32+450 – 32+550
 28. Montaż studni kanalizacji deszczowej S19 w km 32+450 – 32+550
 29. Kolizja elektroenergetyczna SN-05 S19 w km 36+175
 30. Kolizja elektroenergetyczna SN-04 S19 w km 36+575