wtorek 19/03/2024

Etap robót – Marzec 2024 – Tydzień 11

 1. Prowadzenie nadzoru środowiskowego S19 w km 27+778 – km 43+690
 2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego S19 w km 27+778 – km 43+690
 3. Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu S19 w km 27+778 – km 43+690
 4. Montaż wygrodzeń herpetologicznych S19 w km 27+778 – km 43+690
 5. Oczyszczenie terenu po wycince (wywóz zrębek) poza terenem lasów państwowych S19 w km 30+600
   S19 w km 31+700
  S19 w km 32+600
  S19 w km 33+600
  S19 w km 37+100
  S19 w km 37+300
   S19 w km 41+500
 6. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej S19 w km 29+980 – km 30+600
   S19 w km 36+180 – km 36+400
   S19 w km 41+831
 7. Wykonanie wykopuS19 w km 32+900 – km 33+100
   S19 w km 33+800 – km 33+900
   DP 1751B km 0+400 – km 0+650
 8. Wykonanie nasypu S19 w km 32+100 – km 32+400
   S19 w km 35+300 – km 35+500
   DG 108758 km 0+000 – km 0+270
   DP 1751B km 0+400 – km 0+650
 9. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rc≥0,5 – odcinek próbny DG1571L km 0+075 – km 0+260
 10. Wykonanie drogi technologicznej S19 w km 33+700 – km 34+850
 11. Wykonanie nasypu dociężeniowego S19 w km 28+650 – km 28+830
 12. Beton podkładowy P2  MS-81
 13. Beton podkładowy P3 WS-82
 14. Beton ławy fundamentowej P1L i P1P WS-82
 15. Betonowanie filara P2 WD-83
 16. Betonowanie skrzydła P1 WD-83
 17. Betonowanie ławy fundamentowej P2
 18. Zasypka fundamentów P3 PZGs-86
 19. Wykonanie izolacji fundamentów PZGs-86
 20. Zbrojenie ściany P1 PZGs-86
 21. Betonowanie korpusu P3 WD-87
 22. Wykonanie izolacji korpusu P1 WD-87
 23. Wykonanie wykopów pod ławy w gruntach nieskalistych WD-90
 24. Wymiana gruntu pod ławy  WD-90
 25. Betonowanie korpusu P1 WD-101
 26. Zbrojenie korpusu P1 WD-101
 27. Zasypka ławy fundamentowej P1 WD-101
 28. Wbicie ścianek szczelnych podpory P1 MS-103
 29. Kolizja elektroenergetyczna nN-02 – przełączenie linii + demontaż starej 33+579
 30. Kolizja elektroenergetyczna SN-02 – przełączenie linii + demontaż starej 33+725
 31. Kolizja elektroenergetyczna nN-03.1 / nN-03,2 – przełączenie linii + demontaż starej 37+795
 32. Kolizja telekomunikacyjna T-02 31+685
 33. Kolizja telekomunikacyjna T-06 41+825
 34. Przepięcie kolizji wodociągowej W-03 (cz.2) 41+178
 35. Przepięcie kolizji wodociągowej W-02 39+880
 36. Budowa kanalizacji deszczowej S19 km 32+400
 37. Budowa kanalizacji deszczowej  S19 km 31+200
 38. Budowa kanalizacji deszczowej – przykanaliki (4 szt.) TG km 32+490-32+630