wtorek 26/03/2024

Etap Robót – Marzec 2024 – Tydzień 12

 1. Prowadzenie nadzoru środowiskowego S19 w km 27+778 – km 43+690
 2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego S19 w km 27+778 – km 43+690
 3. Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu S19 w km 27+778 – km 43+690
 4. Montaż wygrodzeń herpetologicznych S19 w km 27+778 – km 43+690
 5. Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod kątem obecności płazów S19 w km 27+778 – km 43+690
 6. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej S19 w km 28+000 – km 28+400
   S19 w km 30+500 – km 30+800
   S19 w km 36+400 – km 36+550
   S19 w km 41+800
   S19 w km 42+400 – km 42+800
 7. Wykonanie wykopu S19 w km 33+450 – km 33+600
   S19 w km 34+900 – km 35+000
   S19 w km 35+100 – km 35+200
   S19 w km 41+800
   S19 w km 42+000 – km 42+200
   S19 w km 42+600 – km 43+690
 8. Wykonanie nasypu S19 w km 28+400
   S19 w km 31+800 – km 32+300
   S19 w km 35+300 – km 35+500
   S19 w km 36+550 – km 36+600
   S19 w km 42+050
   DG 257L km 0+000 – 0+780
   DG 108758 km 0+130 – km 0+270
 9. Wykonanie drogi technologicznej S19 w km 34+300 – km 35+000
   S19 w km 35+750 – km 36+000
 10. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rc≥0,5 DG 257
   pas technologiczny w km 35+750 – km 35+900
 11. Oczyszczenie terenu po wycince (wywóz zrębek) na i poza terenem lasów państwowych S19 w km 30+600
   S19 w km 31+700
   S19 w km 41+500
  S19 w km 42+400 do km 43+690
 12. Wykonanie nasypu dociążeniowego S19 w km 28+660 – km 28+940
 13. Wykop – ława fundamentowa (pod wymianę) WD-75
 14. Warstwa wyrównawcza P3 MS-81
 15. Beton ławy fundamentowej P1L i P1P WS-82
 16. Ciosy podłożyskowe P1, P2, P3 WD-83
 17. Ściana podpory P1 (segment nr 1) PZGd-86
 18. Filar podpory P2 + ciosy P1, P3 WD-87
 19. Wykonanie wykopów pod ławy w gruntach nieskalistych 
 20. Wymiana gruntu pod ławy  WD-90
 21. Beton podkładowy P1, P2, P3  WD-90
 22. Zbrojenie skrzydeł P1 WD-101
 23. Betonowanie korpusu P1 WD-101
 24. Wbicie ścianek szczelnych podpory P1 MS-103
 25. Beton podkładowy P1 MS-103
 26. Kolizja telekomunikacyjna T-05 – budowa mikrokanalizacji oraz rur osłonowych S19 km 41+407
 27. Kolizja telekomunikacyjna T-06 41+825
 28. Kanalizacja deszczowa – kanał tłoczny S19 km 31+200
 29. Kanalizacja deszczowa D-05 S19 km 34+600
 30. Przeprowadzenie próby szczelności na kolizji wodociągowej W-03 (W3.1 – W3.5) S19 km 41+152