wtorek 02/04/2024

Etap Robót – Marzec 2024 – Tydzień 13

 1. Prowadzenie nadzoru środowiskowego S19 w km 27+778 – km 43+690
 2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego S19 w km 27+778 – km 43+690
 3. Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu S19 w km 27+778 – km 43+690
 4. Odwodnienie placu Budowy S19 w km 27+778 – km 43+690
 5. Monitorowanie obecności herpetofauny wzdłuż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych; codzienna kontrola pod kątem obecności płazów S19 w km 27+778 – km 43+690
 6. Montaż wygrodzeń herpetologicznych – prace zakończono S19 w km 27+778 – km 43+690
 7. Oczyszczenie terenu po wycince (wywóz zrębek) poza terenem lasów państwowych S19 w km 31+700
   S19 w km 41+500
 8. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej S19 w km 33+000 – km 33+300
   S19 w km 39+000
   S19 w km 43+100
   S19 w km 43+300
   DJ L10 km 0+150 – km 0+180
 9. Wykonanie wykopu S19 w km 28+300
   S19 w km 34+900 – km 35+000
   S19 w km 37+500 – km 37+600
   S19 w km 41+800
   S19 w km 43+250
 10. Wykonanie nasypu S19 w km 31+300 – km 31+400
   S19 w km 34+600 – km 34+700
   S19 w km 38+750
   S19 w km 42+000 – km 42+200
   DJ L10 km 0+550
 11. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rc≥0,5
  DG 614L km 0+800 – km 1+225
   DJ L10 km 0+220 – km 0+425
 12. Ulepszenie podłoża drogi technologicznej S19 w km 38+140 – km 38+830
 13. Wykonanie wykopu/wymiana gruntu P1/P2/P3 WD-75 MS-81
 14. Montaż zbrojenia ław fundamentowych P2L P2P P3L P3P WS-82
 15. Betonowanie ław fundamentowych P2L i P2P WD-83
 16. Betonowanie skrzydeł P3P i P3L WD-85
 17. Ciosy podłożyskowe P1, P2, P3 PZGd-86
 18. Betonownie korpusu P3 WD-87
 19. Betonowanie ściany P2 seg.1 WD-90
 20. Ciosy podłożyskowe P1, P2, P3 WD-101
 21. Zasypka za przyczółkiem P1 (do wys. drenażu) WD-102
 22. Zbrojenie ławy P2 WD-90
 23. Betonowanie skrzydeł P1.1 i P1.2 WD-101
 24. Betonowanie ciosów P1, P2, P3
 25. Beton podkładowy pod ławę P3
 26. Zbrojenie ławy P3
 27. Beton Podkładowy pod ławy P1 JL i JP
 28. Wbicie ścianek szczelnych podpory P2 
 29. Kanalizacja deszczowa – przykanalik
 30. Kolizja elektroenergetyczna SN-04
 31. Kolizja telekomunikacyjna T-03c – budowa rurociągu kablowego oraz rur osłonowych
 32. Kolizja wodociagowa W-03 (W3.2, W3.4) – ponowne płukanie i dezynfekja