wtorek 07/11/2023

ETAP ROBÓT – PAŹDZIENIK – LISTOPAD 2023 – TYDZIEŃ 44

W tygodniu sprawozdawczym Wykonano:

  1. Nadzór saperski w km 27+778 – 43+690
  2. Nadzór środowiskowy w km 27+778 – 43+690
  3. Nadzór archeologiczny w km 27+778 – 43+690
  4. Przebudowa kolizji wodociągowej W-04 w km 41+828 – 41+846
  5. Zdjęto warstwę ziemi urodzajnej w km 42+045 – 42+100, 27+778 – 27+820, 42+100 – 42+165.