wtorek 30/01/2024

ETAP ROBÓT – STYCZEŃ 2024 – TYDZIEŃ 04

 1. Prowadzenie nadzoru środowiskowego – w km 27+778 – km 43+690;
 2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego – w km 27+778 – km 43+690;
 3. Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu – w km 27+778 – km 43+690;
 4. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – w km 31+100-32+450, w km 33+000-33+550, DJ L10, w km 37+300-37+600, w km 42 240 – km 42 305 str.P;
 5. Wykonanie wykopów – w km 34+900, w km 32+500, w km 37+000, DJ L10;
 6. Wykonanie nasypów – w km 36+550 – km 36+700;
 7. Wymiana gruntu – w km 29+250 – km 29+310, km 29+210 – km 29+300 – droga gminna na działce 1414P;
 8. Wykonanie platformy w km 29+430 – km 29+473 – rozpoczęcie, w km 35+230 – km 35+300 – rozpoczęcie w km 29+550 – km 29+605 – zakończenie;
 9. Oczyszczenie terenu po wycince (usunięcie karp) poza terenem lasów państwowych w km 32+500 w km 42+700 – km 42+300;
 10. Wykonanie drogi technologicznej – w km 41+700 – km 42+000;
 11. Betonowanie korpusu podpory P1 – obiekt WD-83;
 12. Wbicie pali prefabrykowanych – obiekt MS-81;
 13. Wykonanie warstwy wyrównawczej P1, P2, P3 – Obiekt PZGd-86;
 14. Betonowanie ław fundamentowych P1, P2 – Obiekt WD-87;
 15. Wykonanie wykopu podpora P3 – Obiekt WD-101;
 16. Wykonanie wymiany pod fundament podpora P3 – Obiekt WD-101;
 17. Przeprowadzenie próby szczelności na kolizji wodociagowej W-01 – w km 33+590;
 18. Przeprowadzenie próby szczelności na kolizji wodociągowej W-02 – w km 39+880;
 19. Drenaż melioracyjny zb.g – DP 1740B km 0+450;
 20. Konserwacja rowu RBN5 – km 33+500;
 21. Wykonanie koryta rowu R18.