poniedziałek 08/01/2024

ETAP ROBÓT – STYCZEŃ 2024 – TYDZIEŃ 1

  1. Prowadzenie nadzoru środowiskowego km 27+778 – 43+690.
  2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego km 27+778 – 43+690.
  3. Wykonanie drenażu melioracyjnego km 28+720 – 29+270.
  4. Oczyszczenie terenu po wycince drzew km 27+778 – 33+600.
  5. Wykonanie przyczółków z grodzi stalowych na rzece Nurzec