wtorek 16/01/2024

ETAP ROBÓT – STYCZEŃ 2024 – TYDZIEŃ 2

 1. Prowadzenie nadzoru środowiskowego – km 27+778 – km 43+690;
 2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego – km 27+778 – km 43+690;
 3. Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu – km 27+778 – km 43+690;
 4. Przebudowa kolizji T-02 – km 27+778 – km 43+690;
 5. Montaż mostu tymczasowego na rzece Nurzec – Most na rzece Nurzec;
 6. Montaż zbrojenia ław fundamentowych P1, P2, P3 – WD-87;
 7. Przeprowadzenie próby szczelności na kolizji wodociągowej W-01 – km 33+590;
 8. Przeprowadzenie próby szczelności na kolizji wodociagowej W-02 – km 39+880;
 9. Kolizja W-04 – montaż rury ochronnej dwudzielnej na istniejącym wodociągu – km 41+828 – 41+846;
 10. Kolizja W-02 – montaż rur ochronnych dwudzielnych na istniejącym wodociągu – km 39+880;
 11. Drenaż melioracyjny zb.i – km 28+720 – km 29+270;
 12. Oczyszczenie terenu po wycince (usunięcie karp) poza terenem lasów państwowych – km 27+778 – km 30+600, km 33+600 – km 35+700, km 38+100 – km 39+900.