wtorek 23/01/2024

ETAP ROBÓT – STYCZEŃ 2024 – TYDZIEŃ 3

 1. Prowadzenie nadzoru środowiskowego w km 27+778 – km 43+690;
 2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego w km 27+778 – km 43+690;
 3. Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu w km 27+778 – km 43+690;
 4. Wykonanie wykopu – obiekt WD-101;
 5. Wykonanie wymiany – obiekt WD-101;
 6. Drenaż melioracyjny zb.i – w km 28+720 – km 29+720;
 7. Betonowanie ław fundamentowych P1, P2 – obiekt WD-87;
 8. Montaż zbrojenia i deskowania ław fundamentowych P1 – obiekt WD-83;
 9. Wykopy (wraz z wymianą) ławy fundamentowe P1, P2, P3 – obiekt WD-85;
 10. Kolizja W-02 – montaż rury ochronnej dwudzielnej na istniejącym wodociągu w km 39+880;
 11. Kolizja W-01 – montaż rury ochronnej dwudzielnej na istniejącym wodociągu w km 33+590;
 12. Prowadzenie próby szczelności na kolizji wodociągowej W-01 w km 33+590;
 13. Prowadzenie próby szczelności na kolizji wodociągowej W-02 w km 39+880;
 14. Oczyszczenie terenu po wycince (usunięcie karp) poza terenem lasów państwowych;
 15. Wykonanie wykopów w km 32+600 – km 33+400, w km 34+200 w km 34+900 w km 40+200 – km 40+600;
 16. Wykonanie nasypów pas technologiczny w km 29+500 – km 30+150 w km 35+750-36+000 w km 41+800-41+975;
 17. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w w km 36+200 – km 37+000, w km 30+000 – km 30+150;
 18. Wykonanie drogi technologicznej w km 27+778-28+000,w km 28+300-28+400 w km 30+000-31+700;
 19. Wymiana gruntu w km 29+605 – km 29+630.