wtorek 06/02/2024

ETAP ROBÓT – STYCZEŃ-LUTY 2024 – TYDZIEŃ 05

 1. Prowadzenie nadzoru środowiskowego – w km 27+778 – km 43+690;
 2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego – w km 27+778 – km 43+690
 3. Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu – w km 27+778 – km 43+690
 4. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, DJ L10, DJ P12, DJ P13,pas technologiczny km 38+000 – km 41+200 w km 31+900 – km 32+450
 5. Wykonanie wykopów w km 37+600
 6. Wymiana gruntu km 37+980 – km 38+020
 7. Wykonanie drogi technologicznej w km 38+000 – km 41+200
 8. Oczyszczenie terenu po wycince (usunięcie karp) poza terenem lasów państwowych w km 31+600 – km 31+800 w km 32+400 – km 32+460
 9. Wbicie pali prefabrykowanych WD-81
 10. Wykonanie warstwy wyrównawczej P1, P2, P3 WD-85
 11. Betonowanie ław fundamentowych P3 WD-87
 12. Betonowanie korpusu podpory P1 MS-83
 13. Wykonanie wykopu podpora P3 WD-101
 14. Wykonanie wymiany pod fundament podpora P3 WD-101
 15. Wykonanie betonu podkładowego P3 WD-101
 16. Betonowanie ławy P2 WD-101
 17. Wbicie pali prefabrykowanych MS-103
 18. Przebudowa kolizji nN-01
 19. Konserwacja rowu RBN5 w km 33+500
 20. Konserwacja rowu RBN7 w km 35+900
 21. Wykonanie koryta rowu R18 w km 34+700
 22. Przeprowadzenie próby szczelności na kolizji wodociągowej W-01 w km 33+590
 23. Przeprowadzenie próby szczelności na kolizji wodociagowej W-02 w km 39+880.