poniedziałek 16/10/2023

PRACE PRZYGOTOWACZE -Październik 2023 – TYDZIEŃ 41

1.Prowadzenie dostaw materiałów.

2.Prowadzenie nadzoru saperskiego.

3.Prowadzenie nadzoru środowiskowego

4.Wykonanie rozpoznania saperskiego.

5.Prowadzenie nadzoru archeologicznego.

6.Przejęcie terenu budowy w dn.10.10.2023r.