poniedziałek 23/10/2023

PRACE PRZYGOTOWACZE-Październik 2023 – TYDZIEŃ 42

1.Prowadzenie dostaw materiałów.

2.Prowadzenie nadzoru saperskiego.

3.Prowadzenie nadzoru środowiskowego

4.Prowadzenie nadzoru archeologicznego.

5.Wycinka drzew.