poniedziałek 30/10/2023

PRACE PRZYGOTOWACZE-Październik 2023 – TYDZIEŃ 43

1.Prowadzenie dostaw materiałów.

2.Prowadzenie nadzoru saperskiego.

3.Prowadzenie nadzoru środowiskowego.

4.Prowadzenie nadzoru przyrodniczy.

5.Prowadzenie nadzoru archeologicznego.

6.Wycinka drzew.