poniedziałek 27/06/2022

PRACE PROJEKTOWE – CZERWIEC 2022 – TYDZIEŃ 25

  • Przygotowano załączniki do wniosku o wydanie ZRID;
  • Oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez IK/GDDKiA;
  • Oczekiwano na zatwierdzenie Raportu Ponownej OOŚ przez IK/GDDKiA;
  • W dniu 22.06.2022 wzięto udział w spotkaniu z Zarządcą Drogi i Inżynierem w sprawie finalnych rozwiązań Projektu Budowlanego. Spotkanie odbyło się w GDDKiA Białystok;
  • Oczekiwano na akceptację Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego przez Inżyniera, przesunięto spotkanie w tej sprawie na 28.06.2022 r.;
  • Oczekiwano na stanowisko Zarządcy Drogi do Audytu BRD i negatywnej opinii Gminy Boćki;
  • Odebrano Decyzje wodnoprawne z Wód Polskich, dotyczące OPW-1, OPW-2;
  • Przygotowano materiały (protokół i rysunki) do uzgodnienia styku odcinków S19 Boćki – Malewice, S19 Malewice – Chlebczyn;
  • Złożono wniosek o wydanie ZRID do Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy udziale Zamawiającego;
  • Otrzymano pismo od IK/GDDKiA o odmowie zatwierdzenie KSZR, pomimo wcześniejszych pozytywnych uzgodnień z GDDKiA.