poniedziałek 19/06/2023

PRACE PROJEKTOWE – CZERWIEC 2023 – TYDZIEŃ 24

  1. Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID.
  2.  Wykonawca przekazał do Inżyniera wyjaśnienia dotyczące magazynu kruszywa 0/31,5 na placu materiałowym.
  3. Wykonawca pismem przekazał do Inżyniera wniosek o zatwierdzenie PZJ/BM/007/D/rev.00 – Wykonanie wykopów.
  4. Otrzymano od Wykonawcy STWiORB: D.01.02.01A v03, D.07.02.01 V00, D.07.01.01 v00, D.05.01.04A v00, D.06.01.01 v00, D.07.02.02 v00, D.04.03.01 v02.