poniedziałek 26/06/2023

PRACE PROJEKTOWE – CZERWIEC 2023 – TYDZIEŃ 25

  • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.
  • Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przejęcie przez Zamawiającego obowiązków wynikających z zapisów pkt. 8 i 20 Decyzji GDOŚ znak DOOŚ-WDŚZOO.420.7.2020.BL/maz.32 z dnia 16.08.2021 r.
  • Otrzymano od Wykonawcy zatwierdzone Projekty Wykonawcze [zakres branżowy] w wersji papierowej celem opieczętowania do realizacji.
  • Otrzymano od Wykonawcy celem akceptacji wzór protokołu inwentaryzacji dla części nieruchomości objętych ograniczeniem korzystania w czasie prowadzenia robót
  • Nawiązując do ustaleń ze spotkania z Inżynierem oraz Zamawiającym, Wykonawca przekazał Wykaz Zmian i robót koniecznych oraz przyczyn potencjalnych opóźnień wynikających z wydania decyzji przez GDOŚ, zidentyfikowanych i koniecznych do wprowadzenia na Kontrakt wg. Stanu na 21.06.2023r.
  • Otrzymano od Wykonawcy odpowiedzi na uwagi Inżyniera dotyczące weryfikacji wyceny budowy drogi P14 w ramach wprowadzenia Robót Dodatkowych do Kontraktu.
  • Otrzymano od Wykonawcy wniosek o zatwierdzenie PZJ/BM/007/D/rev.00 – Wykonanie wykopów.