poniedziałek 04/07/2022

PRACE PROJEKTOWE – CZERWIEC/LIPIEC 2022 – TYDZIEŃ 26

  • Otrzymano stanowisko Zarządcy drogi do wyników Audytu BRD i przekazano, tego samego dnia do Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
  • Oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Budowlanego i Raportu OOŚ przez IK/GDDKiA, oczekiwano na protokół ZOPI zawierający ustalenia ze spotkania 22.06.2022 r. w GDDKiA o/Białystok przy udziale Zarządcy Drogi, Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera;
  • Oczekiwano na akceptację Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego przez Inżyniera. Odbyło się spotkanie w sprawie uwag Inżyniera do DBPG w dniu 29.06.2022 r.;
  • Oczekiwano na akceptację sprzętu do wykonania badań przez Inżyniera;
  • Uzgodniono styk odcinków S19 Boćki – Malewice i S19 Malewice – Chlebczyn. Protokół przesłano do uzgodnienia Inżyniera;
  • Analizowano uwagi do PSOR wynikające z Audytu BRD i opinii Zarządcy Drogi;
  • Oczekiwano na wydanie Decyzji ZRID;
  • Wykonywano Projekt Budowlany Techniczny;
  • Wykonywano Projekt Wykonawczy.