poniedziałek 10/01/2022

PRACE PROJEKTOWE – GRUDZIEŃ 2021/STYCZEŃ 2022 – TYDZIEŃ 52

  • Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej – praca na materiale archiwalnym
  • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego
  • Kontynuowanie prac nad PSOR, KSZR i częścią techniczno-budowlaną PDR
  • Kontynuowanie prac nad operatami wodno-prawnymi
  • Kontynuowanie prac nad materiałem dla ZUDP
  • Inwentaryzacja zieleni do wycinki