czwartek 30/12/2021

PRACE PROJEKTOWE – GRUDZIEŃ 2021 – TYDZIEŃ 49

  • Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej
  • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego
  • Kontynuacja prac nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu, Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem i Planem Działań Ratowniczych
  • Kontynuacja prac nad operatami wodno – prawnymi
  • Uzyskano uzgodnienie przebudowy dróg powiatowych z powiatu bielskiego
  • Wykonanie badań podłoża gruntowego na podstawie PGB