czwartek 30/12/2021

PRACE PROJEKTOWE – GRUDZIEŃ 2021 – TYDZIEŃ 50

  • Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej
  • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego
  • Kontynuacja prac nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu, Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem i Planem Działań Ratowniczych
  • Kontynuacja prac nad operatami wodno – prawnymi
  • Kontynuacja badań podłoża gruntowego na podstawie PGB
  • Uzyskano uzgodnienie przebudowy dróg z powiatu Siemiatyckiego i gminy Dziadkowice