poniedziałek 10/01/2022

PRACE PROJEKTOWE – GRUDZIEŃ 2021 – TYDZIEŃ 51

  • Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej – praca na materiale archiwalnym
  • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego
  • Kontynuowanie prac nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu (PSOR),  Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem (KSZR) i częścią techniczno-budowlaną PDR
  • Przekazanie do analizy geometrii trasy głównej oraz koncepcję obiektów
  • Wysłanie do Zarządców dróg, Zarządców ruchu i Policji o zaopiniowanie PSOR na drogach powiatowych i gminy Dziadkowice, dla S19 wystąpiono o zaopiniowanie PSOR do KW Policji
  • Otrzymanie uzgodnień przebudowy dróg z gm. Boćki i wystąpienie do gminy o zaopiniowanie PSOR
  • Wystąpienie do Zamawiającego o akceptację wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci elektrycznej