wtorek 13/12/2022

PRACE PROJEKTOWE – GRUDZIEŃ 2022 – TYDZIEŃ 49

  • Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
  • Otrzymano od Wykonawcy uzgodnienia z PGE jako uzupełnienie wniosku o zatwierdzenie Projektu Technicznego: branża elektroenergetyczna Tom VIa/1 – budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV i SN-15kV oraz Projektu Wykonawczego: branża elektroenergetyczna Tom VII/1 – Budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV i SN-15kV;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projektu Technicznego: branża – Odwodnienie drogi – Tom IVa/1 – Budowa kanalizacji deszczowej (rew. 2.0) wraz z Projektem Wykonawczym: Branża Odwodnienie Drogi – Tom III/1 – Budowa kanalizacji deszczowej (rew. 2.0) oraz przedmiar (rew. 2.0);
  • Wykonywano Projekt Budowlany Techniczny i Wykonawczy: wzmocnień podłoży gruntowych;
  • Analizowano uwagi do PSOR wynikające z Audytu BRD i opinii Zarządcy Drogi.