wtorek 26/04/2022

PRACE PROJEKTOWE – KWIECIEŃ 2022 – TYDZIEŃ 16

 

 • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego;
 • Kontynuacja prac nad Raportem Ponownej OOŚ;
 • Kontynuacja prac nad podziałem nieruchomości – złożono podziały do PODGiK;
 • Wykonano Dokumentację badań podłoża gruntowego;
 • Oczekiwano na uzgodnienie przez Inżyniera / Zamawiającego poprawionego i złożonego jako dokumentacja na ZOPI, PB i PSOR;
 • Przekazano (wewnętrznie przez Kierwonika Projektu) Raport OOŚ do uzgodnienia z GDDKiA;
 • Uzyskano informację o braku możliwości wykonania Decyzji PODGiK Siemiatycze przez PODGiK Bielsk Podlaski dotyczącą scalenia działek na terenie powiatu bielskiego w obrębie niniejszej inwestycji;
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez Inżyniera / Zamawiającego poprawionego i złożonego jako dokumentacja na ZOPI, Projektu Budowlanego, i PSOR;
 • Przygotowane materiały do Audytu BRD wstrzymano do czasu zatwierdzenia PSOR przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego;
 • Wysłano wniosek do Wód Polskich o wydanie Decyzji wodnoprawnej na wykonanie urządzeń wodnoprawnych związanych z drogą i usługę – OPW-2;
 • Wysłano projekt porozumienia jst do Gminy Boćki i Dziadkowice w sprawie przejęcia jezdni dodatkowych;
 • Wysłano ponowny wniosek o uzgodnienie styków odcinków do Wykonawcy S19 Malewice – Chlebczyn;
 • Przekazano ponownie do uzgodnienia z Inżynierem PDR uwzględniając większość uwag Inżyniera;
 • Otrzymano od Inżyniera uwagi Zamawiającego do KSZR przekazanej do uzgodnienia dnia 21.02.2022 r.