środa 04/05/2022

PRACE PROJEKTOWE – KWIECIEŃ / MAJ 2022 – TYDZIEŃ 17

  • KONTYNUACJA PRAC PROJEKTOWYCH NAD WYKONANIEM PROJEKTU BUDOWLANEGO;
  • KONTYNUACJA PRAC BNAD RAPORTEM PONOWNEJ OOŚ;
  • OCZEKIWANIE NA NADANIE KLAUZUL DLA PODZIAŁÓW ZŁOŻONYCH DO PODGiK;
  • WYKONYWANO DOKUMENTACJĘ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO;
  • OTRZYMANO AKCEPTACJĘ PB, PSOR, I RAPORTU OOŚ PRZEZ INŻYNIERA / ZAMAWIAJĄCEGO;
  • OCZEKIWANO NA ZATWIERDZENIE / UZGODNIENIE PSOR PRZEZ GDDKiA BIAŁYSTOK, RAPORTU OOŚ PRZEZ CENTRALĘ GDDKiA;
  • OCZEKIWANO NA WYDANIE DECYZJI WODNOPRAWNYCH PRZEZ WODY POLSKIE;
  • OCZEKIWANO NA UZGODNIENIE STYKU ODCINKÓW OD WYKONAWCY S19 MALEWICE – CHLEBCZYN;
  • OTRZYMANO AKCEPTACJĘ KSZR;
  • PRZYGOTOWANO MATERIAŁY DO OPINII WYMAGANYCH SPECUSTAWĄ.