poniedziałek 11/07/2022

PRACE PROJEKTOWE – LIPIEC 2022 – TYDZIEŃ 27

  • Oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Budowlanego i Raportu OOŚ przez IK/GDDKiA, oczekiwano na protokół ZOPI zawierający ustalenia ze spotkania 22.06.2022 r. w GDDKiA o/Białystok przy udziale Zarządcy Drogi, Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera;
  • Oczekiwano na akceptację Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego przez Inżyniera;
  • Oczekiwano na akceptację sprzętu do wykonania badań przez Inżyniera;
  • Analizowano uwagi do PSOR wynikające z Audytu BRD i opinii Zarządcy Drogi;
  • Oczekiwano na wydanie Decyzji ZRID;
  • Wykonywano Projekt Budowlany Techniczny;
  • Wykonywano Projekt Wykonawczy;
  • Wprowadzano uwagi do KSZR;
  • Aktualizowano część tech. – bud. PDR.