poniedziałek 18/07/2022

PRACE PROJEKTOWE – LIPIEC 2022 – TYDZIEŃ 28

 • Oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Budowlanego i Raportu OOŚ przez IK/GDDKiA, oczekiwano na protokół ZOPI zawierający ustalenia ze spotkania 22.06.2022 r. w GDDKiA Białystok przy udziale Zarządcy Drogi, Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy;
 • Oczekiwano na akceptację Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego przez Inżyniera;
 • Oczekiwano na akceptację sprzętu do wykonania badań przez Inżyniera;
 • Analizowano uwagi do PSOR wynikające z Audytu BRD i opinii Zarządcy Drogi;
 • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
 • Wykonywano Projekt Budowlany Techniczny;
 • Wykonywano Projekt Wykonawczy;
 • Wprowadzano uwagi do KSZR;
 • Aktualizowano część tech. – bud. PDR;
 • Uzgodniono rewizję styku odcinków S19 Bielsk Podlaski – Boćki z S19 Boćki – Malewice;
 • Wysłano uwagi Inżyniera do Wykonawcy do złożonego w Urzędzie Wojewódzkim Projektu Budowlanego.