poniedziałek 25/07/2022

PRACE PROJEKTOWE – LIPIEC 2022 – TYDZIEŃ 29

 • Oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez IK/GDDKiA, oczekiwano na protokół ZOPI zawierający ustalenia ze spotkania 22.06.2022 r. w GDDKiA Białystok przy udziale Zarządcy Drogi, Inżyniera, Zamawiającego i Wykonawcy;
 • Oczekiwano na akceptację Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego przez Inżyniera;
 • Otrzymano pismo w sprawie sprzętu do wykonania badań przez Inżyniera;
 • Analizowano uwagi do PSOR wynikające z Audytu BRD i Opinii Zarządcy Drogi;
 • Otrzymano postanowienie z UW w sprawie wydanie Decyzji ZRID;
 • Oczekiwano na wydanie Decyzji ZRID;
 • Wykonywano Projekt Budowlany Techniczny;
 • Wykonywano Projekt Wykonawczy;
 • Wprowadzano uwagi do KSZR;
 • Przesłano część tech. – bud. PDR do uzgodnienia Inżyniera/Zamawiającego, wystąpiono o część operacyjną;
 • Analizowano uwagi Inżyniera do złożonego w Urzędzie Wojewódzkim Projektu Budowlanego.