czwartek 30/12/2021

PRACE PROJEKTOWE – LISTOPAD 2021 – TYDZIEŃ 45

  • Realizacja prac związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych
    ( zarejestrowano mapę w ośrodkach)
  • Realizacja inwentaryzacji przyrodniczej
  • Realizacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego
  • Przekazanie Programu Badań Geotechnicznych