czwartek 30/12/2021

PRACE PROJEKTOWE – LISTOPAD 2021 – TYDZIEŃ 47

  • Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej
  • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego
  • Uzyskano warunki przebudowy kolizji od Orange, Polska Grupa Energetyczna i Podlaska Sieć Internetowa
  • Kontynuacja prac nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu, Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem i Planem Działań Ratowniczych
  • Kontynuacja prac nad operatami wodno – prawnymi