czwartek 17/11/2022

PRACE PROJEKTOWE – LISTOPAD 2022 – TYDZIEŃ 45

  • Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego;
  • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projekt techniczny – branża elektroenergetyczna Tom: VIa/1 – Budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznych nn-0,4kV i SN-15kV oraz Projekt Wykonawczy – branża elektroenergetyczna Tom: VII/1 – Budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznych nn-0,4kV i SN – 15kV;
  • Otrzymano od Wykonawcy odpowiedź na Wezwanie do RDOS wraz z Raportem OOŚ;
  • Otrzymano od Wykonawcy podpisane uzgodnienia styków z sąsiadującymi Kontraktami Odcinek S19: Malewice – Chlebczyn oraz Bielsk Podlaski – Boćki;
  • Otrzymano do zaopiniowania Tymczasową Organizację Ruchu do obiektów WD-90 oraz WD-97;
  • Otrzymano od Wykonawcy Wniosek o zatwierdzenie Pomocniczego Laboratorium Wykonawcy;
  • Otrzymano poprawioną wersję KSZR uzupełnioną o uzgodnienia styków;
  • Oczekiwano na odpowiedź w sprawie badań rdzeniowanych, Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego rew. 3 w trakcie opiniowania;
  • Oczekiwano na Projekt Budowlany Techniczny i Wykonawczy dla branży mostowej, wzmocnień podłoży gruntowych, zieleni – nasadzenia;