wtorek 29/11/2022

PRACE PROJEKTOWE – LISTOPAD 2022 – TYDZIEŃ 47

  • Oczekiwano na wydanie Decyzji ZRID;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projekt Techniczny – Branża Elektroenergetyczna – Tom VII/3 – Budowa zasilania rew. 1 wraz z Projektem Wykonawczym – Branża Elektroenergetyczna – Tom VI/3 – Budowa zasilania rew. 1;
  • Otrzymano od Wykonawcy Pismo z Urzędu Wojewódzkiego z dn. 14.11.2022 r.;
  • Otrzymano od Wykonawcy Program Zapewnienia Jakości D-M.00.00.00;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projekt Techniczny – Branża wielobranżowa Tom IVa/2 – Budowa zbiorników Retencyjnych i Projekt Wykonawczy Tom III/2 – Budowa zbiorników Retencyjnych;
  • Przekazano do Wykonawcy Uwagi do Projektu Technicznego i Wykonawczego z zakresu Branży Drogowej;
  • Przekazano do Wykonawcy Stanowisko Inżyniera Kontraktu odnośnie Projektu Wykonawczego z zakresu Branży Sanitarnej i Teletechnicznej;
  • Przekazano do Wykonawcy Stanowisko IK do ST Melioracje Wodne;
  • Przekazano do Wykonawcy Stanowisko IK do Audytu BRD – Roboty Dodatkowe.