czwartek 30/12/2021

PRACE PROJEKTOWE – LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2021 – TYDZIEŃ 48

  • Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej
  • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego
  • Kontynuacja prac nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu, Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem i Planem Działań Ratowniczych
  • Kontynuacja prac nad operatami wodno – prawnymi
  • Kontynuacja analizy porównawczej Decyzji RDOŚ i GDOŚ
  • Analiza uwag Inżyniera Kontraktu do mapy do celów projektowych i programu badań geotechnicznych