wtorek 15/02/2022

PRACE PROJEKTOWE – LUTY 2022 – TYDZIEŃ 06

  • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego;
  • Kontynuacja prac nad Raportem Ponownej OOŚ;
  • Spotkanie w celu omówienia Projektu Stałej Organizacji Ruchu;
  • Realizacja prac kameralnych i badań laboratoryjnych dot. geotechniki;
  • Kontynuacja Uzgodnienia styków z sąsiednimi odcinkami;
  • Spotkanie z Nadleśnictwem Nurzec dot. wycinki zieleni na terenie Lasów Państwowych.