poniedziałek 20/02/2023

PRACE PROJEKTOWE – LUTY 2023 – TYDZIEŃ 07

 • Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego;
 • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
 • Przekazano uwagi do Wykonawcy dotyczące Projektu Technicznego, Branża: Wielobranżowa Tom: IVa/2 Budowa zbiorników retencyjnych – rewizja 01 oraz Projektu Wykonawczego, Branża Wielobranżowa, Tom: III/2 Budowa zbiorników retencyjnych – rewizja 01;
 • Przekazano uwagi dotyczące Projektów Tymczasowych Organizacji Ruchu;
 • Przekazano do Wykonawcy opinię odnośnie Projektu Wykonawczego – Branża: Teletechniczna, Tom: VII/5 Budowa Kabli OTK;
 • Otrzymano od Wykonawcy STWiORB z zakresu branży drogowej;
 • Otrzymano do Wykonawcy wniosek o zatwierdzenie materiału AgroWig 100 (agrotkanina);
 • Przekazano do Wykonawcy opinię do STWiORB D.01.03.03.D rew. 02 dotyczącego Budowy Kanału Technologicznego;
 • Otrzymano od Wykonawcy pismo dotyczące rozbieżności w dokumentach WWiORB M.12.01.02 Zbrojenie Betonu;
 • Dnia 15.02.2023 Wykonawca w piśmie do Inżyniera zwrócił się z prośbą o przekazanie niezbędnych dokumentów do wykonania prac związanych z przygotowaniem koncepcji integracji SZR;
 • Otrzymano od Wykonawcy korespondencję z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Wojewódzka Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Białymstoku.