poniedziałek 06/03/2023

PRACE PROJEKTOWE – LUTY/MARZEC 2023 – TYDZIEŃ 09

 • Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego; 
 • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID; 
 • Przekazano do Wykonawcy pismo dotyczące uwag odnośnie Projektu  Technicznego, branża drogowa, Tom: IIa – rewizja 2.0 oraz Projektu Wykonawczego, branża drogowa, Tom: I – rewizja 2.0;
 • Przekazano do Wykonawcy pismo dotyczące uwag odnośnie poprawionego wniosku o zatwierdzenie PZJ rew.2.0 
 • Wykonawca przekazał dla Inżyniera opinię Wojewódzkiej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej nr 19/NZ/2023 w związku z prowadzonym postępowaniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
 • Wykonawca przekazał dla Inżyniera wersję elektroniczną z przeprowadzonej inwentaryzacji dróg dojazdowych do Placu Składowego
 • Wykonawca pismem przekazał dla Inżyniera dowody zapłaty w związku z wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności 
 • Wykonawca pismem przekazał dla Inżyniera zaktualizowane warunki przyłączenia oraz projekty umów przyłączeniowych 
 • Wykonawca pismem przekazał dla Inżyniera do zatwierdzenia projekt tablic informacyjnych wraz z ich lokalizacją;
 • Wykonawca pismem przekazał dla Inżyniera rewizję następujących projektów wraz z księgą uwag: Projekt Techniczny, branża drogowa, Tom: IIa – rewizja 3.0 oraz Projekt  Wykonawczy, branża drogowa, Tom: I – rewizja 3.0;
 • Wykonawca pismem przekazał do Inżyniera Projekt Techniczny w branży  mostowej, obiekt PZGd-86 – rewizja 2.0 oraz Projekt Wykonawczy w branży mostowej – wszystkie obiekty – rewizja 2.0;
 • Przekazanie do Inżyniera STWIORB;
 • Realizacja dodatkowych badań rdzeniowych na obiekcie PZGd-86;
 • Prowadzono prace związane z przygotowaniem placów składowych.