wtorek 10/05/2022

PRACE PROJEKTOWE – MAJ 2022 – TYDZIEŃ 18

 • Kontynuowano prace projektowe nad wykonaniem Projektu Budowlanego;
 • Kontynuowano prace nad raportem Ponownej OOŚ;
 • Oczekiwano na nadanie klauzul dla podziałów złożonych do PODGiK;
 • Przygotowano i przekazano wersję elektroniczną Dokumentacji badań podłoża gruntowego do akceptacji Inżyniera;
 • Otrzymano akceptację PB, PSOR i Raportu OOŚ przez Inżyniera / Zamawiającego;
 • Oczekiwano na zatwierdzenie / uzgodnienie PSOR przez GDDKiA Białystok, Raportu OOŚ przez Centralę GDDKiA;
 • Otrzymano uwagi Wydziałów Nieruchomości i BRD GDDKiA dot. PB i PSOR;
 • Oczekiwano na wydanie Decyzji wodnoprawnych przez Wody Polskie;
 • Oczekiwano na uzgodnienie styków odcinków od Wykonawcy S19 Malewice – Chlebczyn;
 • Oczekiwano na protokół ZUDP;
 • Otrzymano w formie elektronicznej uzgodnienie kolizji sN w km 36+175 S19 od PGE.