poniedziałek 14/03/2022

PRACE PROJEKTOWE – MARZEC 2022 – TYDZIEŃ 10

  • Kontynuacja prac projektowych nad wykonaniem Projektu Budowlanego, przekazanie Projektu Budowlanego na ZOPI;
  • Kontynuacja prac nad Raportem Ponownej OOŚ, przekazanie Raportu OOŚ na ZOPI;
  • Kontynuacja prac nad operatami wodno – prawnymi, przekazanie do Inżyniera;
  • Realizacja prac kameralnych i badania laboratoryjne dot. geotechniki;
  • Kontynuacja prac nad materiałem dla ZUDP;
  • Kontynuacja Uzgodnień styków z sąsiednimi odcinkami;
  • Przekazanie PSOR do Zarządcy drogi / GDDKiA Białystok celem zatwierdzenia – wstrzymano do czasu ostatecznej akceptacji PSOR przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego;
  • Przygotowanie materiału do Audytu BRD – wstrzymano do czasu ostatecznego zatwierdzenia PSOR przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.