poniedziałek 13/03/2023

PRACE PROJEKTOWE – MARZEC 2023 – TYDZIEŃ 10

  • Oczekiwano na Zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
  • Przekazano do Wykonawcy uwagi do specyfikacji D.04.02.02A rew. 1 warstwa mrozoochronna/odsączająca z gruntu niewysadzinowego;
  • Wykonawca za wnioskiem nr PZJ/BM/002/D/rev.00 – złożył do zatwierdzenia PZJ „Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej”;
  • Otrzymano od Wykonawcy przedmiary Projektów Technicznych i Projektów Wykonawczych;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projekty Technologiczne dotyczące wzmocnień podłoża;
  • Wody Polskie wezwały Wykonawcę do uzupełnienia operatu wodnoprawnego dotyczącego mostu i przepustów tymczasowych;
  • Otrzymano od Wykonawcy STWiORB D.01.01.01 v 02.